Empresa

Història

L’empresa Gratacós Pujol S.A. fou constituïda el dia 10 de gener del 1983 (acaba de complir 32 anys). Els socis fundadors varen ser el matrimoni format per Josep Gratacós Corsellas i Francisca Pujol Recasens conjuntament amb el seu fill Jordi Gratacós Pujol; la societat era fruit de l’empresa existent d’ençà l’any 1964 a nom de Josep Gratacós Corsellas. El matrimoni ja eren fills de paletes; en Josep Gratacós fill d’en Marcelino, establert a Capmany, i Francisca Pujol, filla d’en Ricardo resident a Garrigàs.

En el transcurs d’aquests anys, l’empresa ha estat gestionada pels seus dos socis fundadors i posteriorment pel fill.

La seu de l’empresa està ubicada a Capmany i la seva zona d’actuació s’estén a tota la província de Girona, bàsicament a la comarca de l’Alt Empordà i Les Alberes de França.

Des del dia de la seva constitució fins al dia d’avui, la seva principal activitat ha estat la construcció i rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges unifamiliars; però també disposa d’una gran experiència en edificis de serveis, naus industrials, manteniment d’empreses i reformes interiors, entre d’altres. Els principals clients són les empreses, particulars i diversos organismes.

L’empresa disposa d’una plantilla estable d’operaris i tècnics qualificats i col·labora habitualment amb industrials, tots ells amb una  àmplia experiència en els seus camps. El resultat és el reconeixement obtingut dins el sector al llarg d’aquests més de 50 anys. Gratacós Pujol, S.A. està agremiada a la UEC (Unió d’Empresaris de la Construcció) i compta amb l'entitat Prevenció Laboral Gironina (PLG), la qual gestiona les revisions mèdiques dels treballadors, la prevenció, la seguretat en el treball, etc. millorant-ne la qualitat i serveis de l'empresa envers els seus empleats.

Política d'empresa

Gratacós Pujol S.A. és una empresa amb més de 50 anys lligada al món de la construcció, i durant aquesta dilatada trajectòria sempre ha basat els seus èxits en l’esforç conjunt, la serietat professional, una forma de treballar eficaç, la qualitat, el medi ambient, la seguretat laboral en les seves obres i un pensament encarat en tot moment cap al client, raó de ser de la societat i sense els quals no existiríem. Actualment Gratacós Pujol S.A. també aposta per la innovació com a un factor diferencial per la competitivitat.

  • Esforç conjunt. Gratacós Pujol S.A. sempre s’ha caracteritzat per sumar sinergies amb altres empreses del sector amb les quals manté una llarga i sòlida relació comercial; tots ells capdavanters en els seus respectius àmbits. Aquest fet millora indubtablement el procés constructiu, afavorint una comunió entre nosaltres que no fa sinó, i en última instància, que satisfer al client. La identificació dels nostres treballadors amb l’empresa és un valor afegit que ens ajuda a fer-la més sòlida. 
  • Serietat professional. Creiem que és la nostra obligació ser professionals en el nostre ofici, ja que avui en dia existeixen una quantitat enorme d’empreses constructores, i per destacar cal aportar un plus que et diferenciï de les altres, i la serietat i el saber fer representen un autèntic valor per a Gratacós Pujol S.A.
  • Forma de treballar eficaç i eficient. Duem a terme les nostres construccions mitjançant un elaborat pla de treball on contemplem el planning temporal i material de l’obra, un exhaustiu control de costos,  un estudi a consciència del projecte, un control tècnic de l’obra amb experimentats professionals i una construcció metòdica realitzada per personal altament qualificat. Tots aquests elements estan degudament coordinats per controlar l’obra des del seu inici fins a l’entrega al client.
  • Qualitat. Entenem que la qualitat és una garantia d’èxit, ja que el client sap apreciar les coses ben fetes. Mai renunciem a la qualitat en les nostres obres, i per això destinem tots els esforços necessaris per millorar cada dia en aquest sentit. Apostem fort per la innovació en la qualitat, ja que aquesta és la nostra senya d’identitat.
  • Medi ambient. Gratacós Pujol S.A. té una especial sensibilització amb el medi ambient, per assegurar-ne un respecte total, tots aquells factors que provoquen un impacte extern resten controlats per l’entitat, disminuint al màxim la seva afecció a l’entorn que ens envolta.
  • Seguretat laboral. A través d’un servei de prevenció aliè i també amb un sistema integral de gestió de la seguretat laboral, procurem controlar i prevenir la seguretat de tots els nostres treballadors i de totes les obres on Gratacós Pujol S.A. exerceix la seva activitat professional.
  • Client. Aquesta és la peça bàsica i fonamental en la nostra política empresarial. Tot el que construïm ho fem per satisfer les necessitats dels nostres clients. Amb esforç, hem aconseguit posicionar-nos enfront els clients com "una empresa que fa les coses ben fetes”, i aquest és un motiu d’enorme satisfacció per a tots nosaltres. Entenem que el client requereix que se li dediquin esforços i recursos per tal d’assolir la construcció desitjada. Construïm somnis, i ho fem possible gràcies a l’esforç de tot un equip humà que empeny cap a una mateixa direcció.
  • Innovació. En un moment com l’actual on la competència és extrema i el mercat ofereix poques oportunitats, apostem per la innovació com a forma de creixement per tal d’adaptar-nos a la situació actual, oferint més i millors serveis als nostres clients. També, com una aposta diferencial de futur, ens aticipem a noves eres i fem així un pas endavant amb el compromís de millorar contínuament l’eficiència del sistema de gestió de la innovació. Aspectes com la seguretat en el treball, l’aplicació de noves tecnologies o nous models de gestió de residus, tindran una especial rellevància en la política d’innovació.